Categories
Aktivnosti

Gradski muzej Sombor

Gradski muzej Sombor

06.11.2021 godine – Gradski muzej Sombor – postavka taktilne info table u hodniku muzeja i taktilnih tifo staza.

Ovom prilikom smo bili i predavači na Konferenciji Sekcije muzejskih pedagoga Muzejskog društva Srbije na temu ‚‚Pristupačni muzeji‚‚ i vodili kroz izložbu stalne postavke sa primerima pristupačnosti i savetima iz polja ekspertize ka pristupačnijom kulturnom sadržaju.

Translate »