Ekspertiza pristupacnosti

Dizajn za sve

Kako bi se omogućili jednaki uslovi i pristupačnost za sve, tu smo da predložimo idejno rešenje kojim se identifikuju prepreke, naznačava neophodna adaptacija i omogućuje ravnomeran pristup fizičkom okruženju i uslugama, da bi se omogućili jednaki uslovi za sve.

Analizom pristupačnosti okruženja poštuje se više zakonskih regulativa, počev od UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Ustav RS, Zakon o planiranju i izgradnji i prateći Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015).

Podržavamo zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu i obaveznu upotrebu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Obavezan je jednak pristup objektima u javnoj upotrebi, javnim površinama i zabranjena je diskriminacija u pogledu dostupnosti usluga.

Uspešno smo Završili:

250+

Projekata

200+

Indukciona Sistema

70+

Taktilnih Tabli