Delatnosti

Taktilne Table

Taktilne Staze

Indukcioni Sistemi

Štampa na Brajevom pismu

Audio Deskripcija

Asistitivne tehnologije