Categories
Aktivnosti

2012

Beograd, 2012

Narodno pozorište – svaki mesec se štampa repertoar na Brajevom pismu i po 2 predstave mesečno prati audiodeskripcija.

Beograd, 21.12.

Predstavljanje brošure i predavanje o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci, učenicima sedmog i osmog razreda u Osnovnoj školi “Dragan Kovačević” u saradnji sa Udruženjem za pomoć obolelima od hroničnih virusnih hepatitisa – HRONOS.

Beograd, 18.12.

EPTISA – za predstavništvo u Srbiji je urađena štampa vizitkarti sa Brajevim pismom u tiražu od 600 komada.

Beograd, 03.12.

Na međunarodni dan osoba sa invaliditetom na zgradi i u prostorijama Zaštitnika građana u Deligradskoj 16 u Beogradu postavljeni su taktilna tabla na ulazu sa nazivom institucije, taktilne vođice – gazišta za obeležavanje ulaza i taktilna staza od ulaza do pisarnice i prostorije za prijem. Sale za sastanke su opremljene opremom za pojačavanje i prenos zvuka koja olakšava komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom.

Beograd, 30.11.

Predstavljena je velika indukciona petlja u svečanoj sali škole za decu oštećenog sluha “Stefan Dečanaski” koju je donirala Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine Karađorđević. U okviru prve faze projekta ugrađene su i indukcione petlje u pet učionica škole.

Beograd, 08.11.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – urađeno je snimanje audio knjige „Praktikum za zaštitu od diskriminacije“, te štampe omota sa Brajevim pismom u tiražu od 300 komada. Takođe, urađena je štampa vizitkarti sa Brajevim pismom u tiražu od 1000 komada za sve zaposlene pri Kancelariji
Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Beograd, 16.10.

Na konkursu Fondacije Ana i Vlade Divac “Stvarno važno” odabrena je naša ideja “Brošura o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci“.

Beograd, 15.10.

Postavljena prilazna rampa za osobe sa invaliditetom u predškolskoj ustanovi “Čika Jova Zmaj”.

Beograd, 01.07.

Postavljene indukciona petlja i taktilna tabla na autobuskoj stanici Lasta i predstavljen red vožnje za 2012 godinu na Brajevoj azbuci u tiražu od 300 komada.

Beograd, 13.06.

Zaštitnik građana – urađena štampa vizitkarti sa Brajevim pismom u tiražu od 600 komada.

Beograd, 12.06.

Predstavljen informator “Vodič Gradske opštine Stari Grad” na Brajevom pismu i uvećanim štampanim tekstom za slabovide osobe, u tiražu od 830 komada.

Beograd, 01.06.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – urađene dvostrane vizit karte na Brajevom pismu za sve zaposlene – tiraž od 500 komada; ugrađene dodatne 4 taktilne table na Brajevom pismu, koje su postavljene na vratima kancelarija i ugrađena 2 indukciona sistema.

Beograd, 27.05.

Urađen štampa vizit karti sa Brajevom azbukom za Udruženje studenata sa hendikepom (USH ).

Beograd, 24-25.05.

Učestvovanje na Sajmu organizacija civilnog društva koji je organizovala Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama, održan na Trgu Nikole Pašića.

Beograd, 18.03.

U Narodnom pozorištu, na sceni “Raša Plaović”, uporedo su pušteni u rad indukcioni sistem za amplifikaciju govora slušno oštećenih osoba i sistem za audio deskripciju. Time je zvanično počeo rad ovih sistema u obe sale. Tom prilikom je upriličen susret slepih i slabovidih posetilaca sa glumcima iz predstave “Nesporazum”.

Beograd, 26.02.

U okviru sajma Turizma, na štandu Turističke organizacije Beograda (TOB) Althea je predstavila “Beograd za sve” i “Belgrade for all” brošure koje su štampane u tiražu od 50 komada.

Beograd, 24.02.

Učestvovanje na obuci za napredno upravljanje projektima, u organizaciji Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, gde je Altheu predstavljao Milan Blagojević i preuzeo sertifikat.

Beograd, 31.01.

Zaštitnik građana – Urađena brošura na Brajevom pismu i audio knjiga za slepe osobe, sa temom “Zaštita dece od nasilja u školama”.

Beograd, 25.01.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – urađena štampa vizitkarti sa Brajevim pismom u tiražu od 900 komada za sve zaposlene pri Kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Beograd, 09.01.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – ugrađene 4 taktilne table na Brajevom pismu i urađena štampa vizitkarti sa Brajevim pismom u tiražu od 300 komada za sve zaposlene pri Kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Beograd, 02.01.

U saradnji sa pekarom Nešić smo organizovali svakodnevno snabdevanje pecivom korisnike dnevnog boravka udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno”.

Beograd, 01.01.

Izdat je red vožnje Železnice Srbije na Brajevom pismu za 2012. godinu

Translate »