Tifo staze

za orijentaciju u prostoru

Indukcione petlje

Tifo staze tj. vođice olakšavaju samostalnu kretanje i orijentaciju slepih i slabovidih osoba u zatvorenom prostoru.

Napravljene od gume, osetljive na dodir tj. pri hodanju preko njih, ne smetaju kolicima pri kretanju, a namenjena su lakšoj samo orijentaciji osoba oštećenog vida.

Mogu se postaviti kao staza, uz/na stepenice, i stanice, ali i na sve materijale (beton, kamen, vinil, guma, asfalt, plastika, tepih ...). Postavljaju se veoma brzo i odmah su spremne za korišćenje, ne klizajuće su i nije ih lako odlepiti ili pocepati, zbog spoja lepka i gume, stoga dugo stojeće su i ne zahtevaju promenu.

Postoje 3 vrste staza : dijagonalne (ravne), upozoravajuće i pozicione. Dijagonalne navode sigurnim putem kroz objekat, obilazeći stubove i sve druge prepreke sa kojima se osobe oštećenog vida mogu susresti ili dovodeći ih do taktilne informacione table koja će im pomoći kroz dalje samostalno kretanje. Upozoravajuće su slične po dizajnu pozicionim tifo stazama, ali sa razlikom od par milimetra više nego što su pozicione i služe kao obaveštenje/upozorenje na opasne situacije kao prilaz stepeništu, rampi, ivičnjaku, prelaza na ulicama, stajalištima prevoza ili prevazilaženje prepreke da se osobe oštećenog vida ne bi sapleli, povredili ili udarili o nešto.

opis slike

opis slike

opis slike© Althea