Taktilne table

koje olakšavaju snalaženje u prostoru

Taktilne table

Taktilne table sa brajevom azbukom koje predstavljaju arhitektonsku skicu prostora pomažu da se osobe oštećenog vida kreću samostalno, a put do svake table je obeležen tifo stazama. Mi smo jedina organizacija u regionu koja se bavi projektovanjem, izradom i ugradnjom taktilnih tabli sa Brajevim pismom.

Table su napravljene od trajnih materijala koji su laserski obrađeni i trebalo bi ih postaviti na svim mestima koje su napisane u Uredbi protiv diskriminacije invalida koji je donet od strane Evropske unije, a u skladu su sa Zakonom protiv diskriminacije Republike Srbije ,Zakonom o gradjevinarstvu RS i po Novom pravilniku o tehničkim standardima pristupačnosti objavljenog marta 2012. godine koji sadrži i kaznene odredbe za neprimenjivanje istih.

Specifičnost ovog problema na koji ukazujemo odnosi se pre svega na javna mesta, gde je onemogućen pristup hendikepiranim osobama kao što su: vladine ustanove, bolničke ustanove, domove zdravlja, obrazovne ustanove, udruženja, hotele, banke, putničke agencije, javne servise, pozorišta, galerije, bioskop i ostala mesta za zabavu, advokatske kancelarije, biblioteke, javne pešačke zone, javni saobraćaj, koji uključuje vozove, autobuse, brodove i avione, radnje i pijace, parkove, kafane, restorane frizere i salone za lepotu, sportske objekte, javne bazene, javne toalete …

Brajevo pismo je specijalno pismo namenjeno osobama sa slabim vidom ili slepim osobama. Osnovna ćelija Brajeovog pisma sastoji se iz šest tačaka (tzv. šestotačka), po tri u dva uspravna reda, a svakom slovu odgovara određena kombinacija tih reljefnih tačaka. Neke se tačke u skupini ispupče pa je tako za svako slovo stvoren poseban znak odnosno raspored istaknutih tačaka koje slepi čitaju pipajući kažiprstom desne ruke s leva na desno. Braj je takođe izumeo brojeve i matematičke znakove za slepe, a kao istaknuti muzičar, izradio je sistem muzičkih znakova.

opis slike

opis slike

opis slike

opis slike

opis slike© Althea