Taktilne table

Taktilne table

Taktilna tabla ili plan predstavlja arhitektonsku skicu prostora koji pomažu slepim i slabovidim osobama da se samostalno kreću uz orijentaciju i bolje orijentišu, razumevajući svoje okruženje. Prve taktilne table u Srbiji se javljaju 2006. inicijativom našeg udruženja

Nakon prvobitnog izlaska na teren ili dolaska u objekat, pristupa se crtanju i projektovanju u digitalnom formatu, nakon čega sledi izrada i ugradnja, bilo da je unutar objekta (na postolju ili uz zid) ili spolja.

Pri izradi tabli, važan je izbor materijala – da je trajan, da je jako izdržljiv na sve uslove sredine i okoline, da je ojačan i da se pri čitanju taktilnog Brajevog pisma na tabli ili istovetnog teksta iznad, oseća finoća materijala pri dodiru i čitanju.

Tokom rada prate se svetski standardi kao što su: ADA, AODA, UN konvencija o pravima OSI i principi univerzalnog dizajna (Design for all).

Translate »