Taktilne staze

Taktilne staze

Taktilne staze su reljefno izdignuta hodajuća površina i namenjene su lakšoj orijentaciji slepih i slabovidih osoba, koje korišćenjem belog štapa ili hodom preko taktilnog reljefa staze dobijaju i prepoznaju informacije o usmeravanju hoda ili potencijalnim opasnostima duž puta.

Taktilne staze mogu biti vodilje sa namenom da usmere pravac kretanja ili polja upozorenja i bezbednosti, koja daju informaciju o promenama u smeru kretanja i potencijalnim zonama opasnosti, kao što su: blizina stepenica, saobraćaja, stajališta i druge opasne zone, te ugradnjom staza se drastično smanjuje broj povreda ili smrti.

One mogu biti postavljene i u unutrašnjosti i spolja, i odlikuje ih to što su otporne na mehanička oštećenja i spoljašnje vremenske uslove (sneg, kiša, vetar, so). Poseduju protivkliznu zaštitu, omogućavaju nesmetano kretanje korisnika kolica i lake su za održavanje, te njihova higijena se održava istim preparatima kao i podloge na koje su montirane.

Translate »