Categories
Aktivnosti

Gradski muzej Sombor

Gradski muzej Sombor

06.11.2021 godine – Gradski muzej Sombor – postavka taktilne info table u hodniku muzeja i taktilnih tifo staza.

Ovom prilikom smo bili i predavači na Konferenciji Sekcije muzejskih pedagoga Muzejskog društva Srbije na temu ‚‚Pristupačni muzeji‚‚ i vodili kroz izložbu stalne postavke sa primerima pristupačnosti i savetima iz polja ekspertize ka pristupačnijom kulturnom sadržaju.

Categories
Aktivnosti

Galerija „Milan Konjović“ – „Slikar zemlje, neba i čoveka“

Galerija „Milan Konjović“ – „Slikar zemlje, neba i čoveka“

27.03.2021 godina – Galerija „Milan Konjović“ za projekat „Slikar zemlje, neba i čoveka“ – taktilna replika 3 umetničkih dela sa detaljima boje kroz oblike i elektronski vodič kroz galeriju uz postavku iBeacon-a.

Sam projekat je autorsko delo i ideja udruženja građana ALTHEA i specifično zbog toga što na ovaj način umetnost je pristupačna i osobama sa daltonizmom, pazeći da sve tipove prepoznate medicinski (protanopija, deuteranopija i tritanopija).

Categories
Aktivnosti

Narodni muzej Kragujevac

Narodni muzej Kragujevac – taktilna slika “Takovski ustanak”

13.10.2022 godine – Narodni muzej Kragujevac

Izrada taktilne informativne table za umetničko delo “Takovski ustanak” slikara Paje Jovanovića, zajedno sa postavljanjem 4 iBeacon uređaja i razvojem aplikacije.

Translate »