Štampa na Brajevom Pismu

Štampa na Brajevom pismu

Štampom na Brajevom pismu za slepe osobe, uz koji može biti
i ištampan (veličinski prilagođen) tekst za slabovide osobe, koji istovetno prati stranicu, povećuje mogućnost informisanja i omogućavaju se jednaki uslovi za sve.

Štampa je na papiru određene debljine, poštujući pravila Brajeve azbuke tj. pisma, a moguća je štampa informacija vizit karti, flajera, brošura, publikacija i knjiga.

Dosad smo radili na štampi vizit karti državnih organa sa Brajevim pismom, flajere, brošure, informatore, repertoare, ali i velike količine publikacija u koje ubrajamo projekat saradnje sa Poverenikom za ravnopravnost i projekat saradnje sa GIZ-om i NSZ-om, gde je za NSZ odštampano preko 90 000 strana.

Osnovna ćelija Brajevog pisma sastoji se iz šest tačaka (tzv. šestotačka), po tri u dva uspravna reda, a svakom slovu odgovara određena kombinacija tih reljefnih tačaka. Neke se tačke u skupini ispupče pa je tako za svako slovo stvoren poseban znak odnosno raspored istaknutih tačaka koje slepi čitaju pipajući kažiprstom desne ruke s leva na desno. Braj je takođe izumeo brojeve i matematičke znakove za slepe, a kao istaknuti muzičar, izradio je sistem muzičkih znakova.

Translate »