O nama

Udruženje ispred sebe ima veliki zadatak

Udruženje građana „ALTHEA“ osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana.

Naša misija je afirmacija i promovisanje jednakih prava i mogućnosti za sve.

Verujemo u pravo na dostojanstven život za sve i članovi udruženja aktivnosti sprovode u cilju poboljšanja ukupnog društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i pojedinaca i marginalizovanih grupa u koje spadaju lica koja su onemogućena da se samostalno kreću, slepe i slabovide osobe, lica oštećenog sluha, starije osobe, kao i deca i majke sa decom i njihovog uključenja u sve sfere i tokove javnog života. Članovi Udruženja se zalažu za ublažavanje ljudske patnje, podsticanje ličnog razvoja, dobre volje, pozitivnog pristupa i solidarnosti među ljudima.

Specifičnost ovog problema na koji ukazujemo odnosi se pre svega na javna mesta, gde je onemogućen pristup hendikepiranim osobama kao što su: vladine ustanove, bolničke ustanove, domove zdravlja, obrazovne ustanove, udruženja , hotele, banke, putničke agencije, javne servise, pozorišta, galerije, bioskop i ostala mesta za zabavu, advokatske kancelarije, biblioteke, javne pešačke zone, javni saobraćaj, koji uključuje vozove, autobuse, brodove i avione, radnje i pijace, parkove, kafane, restorane frizere i salone za lepotu, sportske objekte, javne bazene, javne toalete…

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje ima za zadatak:

 • Zalaganje za zaštitu i ostvarivanje zakonskih prava osoba sa invaliditetom;
 • Zalaganje za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, kojoj su konstantno izloženi;
 • Omogućavanje pristupa osobama sa invaliditetom u javnim ustanovama i javnom prostoru, koji se odnosi na: javne pešačke zone, javni saobraćaj, koji uključuje vozove, autobuse, brodove i avione, obrazovne ustanove, radnje i pijace, banke, udruženja, parkove, javne bazene, javne toalete, kafane, restorane, hotele, pozorište, galerije, bioskop i ostala mesta za zabavu, advokatske kancelarije, biblioteke, sportske objekte, vladine ustanove, bolničke ustanove, domove zdravlja, frizere i salone za lepotu, putničke agencije, javne servise.
 • Saradnja pri standardizaciji, izradi i postavljanju znakova i oznaka koje bi u sebi sadržale slikovno, tekstualno i Brajevo pismo.
 • Saradnja pri standardizaciji, izradi i postavljanju rampi, vertikalni i kosih pokretnih platformi, WC-a, semafora na pešačkim prelazima itd.
 • Zalaganje za unapređenje načina i uslova informisanja osoba sa invaliditetom i objavljivanje materijala na Brajevom pismu radi informisanja slepih i slabovidih osoba;
 • Organizacija (samostalna ili u zajednici sa drugim sličnim organizacijama) stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
 • Saradnja sa udruženjima, nadležnim organima, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i očuvanjem prava invalida;
 • Prikupljanje stručne literature;
 • Učešće u realizaciji projekata kojima se promovišu ciljevi osoba sa invaliditetom;
 • Stalna edukacija članova u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom.

 



© Althea