Indukcioni sistemi

Indukcioni sistemi

Indukcioni sistem ili petlja omogućava nagluvim osobama
(koje nose slušni aparat ili imaju ugrađen kohlearni implant) da jasnije čuju glas ili zvuk oko sebe, bez smetnji. Po statistici u svetu,
a i kod nas više od 30% populacije ima oslabljen sluh, i povećava se potreba za slušnim aparatima.

Ugradnjom ovog pasivnog električnog uređaja, zvučni signal primljen preko mikrofona pojačava se i transformiše u elektromagnetne talase. Oni se, putem prethodno instalirane petlje, emituju u prostoru koji petlja obuhvata u okviru čijih granica stoji osoba sa slušnim aparatom, koji ima ulogu prijemnika elektromagnetnih talasa i talase pretvara u zvučni signal.

Nakon instalacije, šalter ili objekat se obeležava sa vidnim znakom tj. oznakom, koji korisnicima daje informaciju o postojanju indukcionog sistema.

Translate »