Ekspertiza

pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", broj 36/09), prvog reformskog zakona ovog tipa u RS, ustanovljena je osnova efikasnijeg i kvalitetnijeg uključivanja osoba sa invalidetetom na tržište rada. Odredbe Zakona koje se odnose na obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom primenjuju se od 23. maja 2010. godine.

Radni odnos obezbeđuje specifično učešće u društvenom životu i otvara niz novih mogućnosti, na koje svaka osoba ima jednaka prava. Nezaposlene osobe sa invaliditetom moraju biti ravnopravne sa ostalim kandidatima koje traže posao, a njihovo zapošljavanje je zasnovano na ekonomskim motivima. Kroz jednak tretman na tržištu rada obezbediće se ekonomska stabilnost osoba sa invaliditetom i doprineti njihovoj socijalizaciji i radno-socijalnoj participaciji. Udruženje građana "ALTHEA" bavi se ekspertizom pristupačnosti vašeg poslovnog prostora za osobe sa invaliditetom. Po obavljenoj ekspertizi dobijete ekspertizu zatečenog stanja i predloga rešenja shodno pozitivnim zakonskim propisima i principima univerzalnog dizajna.

Analizom mogućeg pravca kretanja prema navikama ljudi, pravimo ekspertizu vašeg prostora pazeći na sve korake i pravce koje mogu načiniti osobe i pazeći da je ceo prostor pristupačan svima (osobama u kolicima, porodice sa decom u kolicima, osobe oštećenog vida ili sluha, osobe niskog ili visokog rasta van standarda, punije osobe, ali i svima drugima).

Uklanjajući barijere lančano, od polazne tačke, pristupa glavnog ulaza, informacija na taktilnoj tabli u holu ili koridoru ka liftu i/ili stepeništu ili čak postojeće pokretne stepenice, zatim ka gornjim holovima i koridorima, pri svemu tome pazeći na unutrašnji pristup (vrata i slično), na odredišne prostorije (sobe, kancelarije, auditorijum, toalet …) i obavljanje planirane funkcije na način pristupačan svima, zatim povratnu rutu, rute evakuacije (požarni put) ka izlazu tj. završnoj tački.

Kroz sve ove radove na adaptaciji moguće je isplanirati i više godina unapred, pazeći na prioritete, dok se slični radovi mogu povezati i tako dobiti uštedu dosta novca.© Althea