Ekspertiza pristupačnosti

Ekspertiza pristupačnosti

Dizajn prilagođen svima

Zalažemo se za stvaranje jednakih prilika i pristupačnosti za sve, te smo tu da predložimo sveobuhvatna rešenja koja identifikuju prepreke, naznačavaju neophodne adaptacije i omogućavaju ravnomeran pristup fizičkom okruženju i uslugama, kako bi se osigurali jednaki uslovi za svakoga.

Naša analiza pristupačnosti okruženja uzima u obzir širok spektar zakonskih regulativa, uključujući UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Ustav Republike Srbije, Zakon o planiranju i izgradnji, kao i prateći Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata. Ovim regulativama se garantuje nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

Podržavamo apsolutnu zabranu diskriminacije na svim nivoima i aktivno promovišemo primenu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Uvereni smo u obavezu jednakog pristupa svim objektima u javnoj upotrebi i na javnim površinama, te se zalažemo protiv svakog oblika diskriminacije u pružanju usluga.

Uspešno smo Završili:

250+

Projekata

200+

Indukciona Sistema

70+

Taktilnih Tabli

Translate »