Delatnosti

Kako pomažemo i šta organizujemo

Ekpertiza pristupačnosti

Udruženje građana "ALTHEA" bavi se ekspertizom pristupačnosti vašeg poslovnog prostora za osobe sa invaliditetom. Po obavljenoj ekspertizi dobijete ekspertizu zatečenog stanja i predloga rešenja shodno pozitivnim zakonskim propisima i principima univerzalnog dizajna.

opis slike


Taktilne table

Taktilne table sa brajevom azbukom koje predstavljaju arhitektonsku skicu prostora pomažu da se osobe oštećenog vida kreću samostalno, a put do svake table je obeležen tifo stazama. Mi smo jedina organizacija u regionu koja se bavi projektovanjem, izradom i ugradnjom taktilnih tabli sa Brajevim pismom.

opis slike


Brošure

Štampom na Brajevoj azbuci se povećava pristupačnost osobama sa oštećenim vidom. Brošure su sa tekstom na Brajevoj azbuci koju slepe osobe mogu čitati ali mogu biti i sa ištampanim tekstom preko, u prilagođenoj veličini teksta, omogućavajući pristupačnost i slabovidim osobama.


Tifo staze

Tifo staze tj. vođice olakšavaju samostalnu kretanje i orijentaciju slepih i slabovidih osoba u zatvorenom prostoru.

opis slike


Indukcione petlje

Indukcioni sistem za amplifikaciju govora koji omogućava osobama koje nose slušne aparate da jasno čuju govornika tj. da zvukove oko sebe čuju bez smetnji. Statistika u svetu i kod nas pokazuje da 30 % stanovništva ima oslabljen sluh i ima potrebu za upotrebom slušnih aparata, a procenat se iz godine u godinu povećava.


Audio deskripcija

Audio deskripcija predstavlja narativno prevođenje vizuelne slike govorom u oblik pristupačan svima, za slepe i slabovide osobe, obezbeđujući im ravnopravan pristup, uživanje i nešto novo naučeno kroz dela popularnog, kulturnog ili edukativnog značaja.

opis slike


Taktilna gazišta

Taktilna gazišta su hodne površine koje su završno reljefno obrađene, a u njih spadaju taktilna crta vođenja, taktilna crta upozorenja i taktilno polje upozorenja. Namenjene su lakšoj orijentaciji u prostoru, te usmeravanju, upozoravanju i obaveštavanju slepih I slabovidih osoba, o promenama u nivou kretanja i opasnostima od saobraćaja. Kao alternativu gotovim betonskim blokovima ili lepljenim gumenim pločama, razvili smo vlastite pojedinačne elemente taktilnih površina koji imaju niz prednosti.

opis slike© Althea