Brošure

proširenje znanja i informacija

Štampom na Brajevoj azbuci se povećava pristupačnost osobama sa oštećenim vidom. Brošure su sa tekstom na Brajevoj azbuci koju slepe osobe mogu čitati ali mogu biti i sa ištampanim tekstom preko, u prilagođenoj veličini teksta, omogućavajući pristupačnost i slabovidim osobama . Štampa se na specijalnom papiru, prateći standarde i poštujući pravila Brajeve azbuke. Brajevo pismo je specijalno pismo namenjeno osobama sa slabim vidom ili slepim osobama. Osnovna ćelija Brajeovog pisma sastoji se iz šest tačaka (tzv. šestotačka), po tri u dva uspravna reda, a svakom slovu odgovara određena kombinacija tih reljefnih tačaka. Neke se tačke u skupini ispupče pa je tako za svako slovo stvoren poseban znak odnosno raspored istaknutih tačaka koje slepi čitaju pipajući kažiprstom desne ruke s leva na desno. Braj je takođe izumeo brojeve i matematičke znakove za slepe, a kao istaknuti muzičar, izradio je sistem muzičkih znakova.

Već nekoliko godina u saradnji sa Železnicom Srbije štampamo na Brajevom pismu Red vožnje za slepe i slabovide osobe, ali i sa Narodnim pozorištem u Beogradu radimo redovni mesečni repertoar na Brajevom pismu, dok smo u saradnji sa opštinom Vračar i opštinom Stari grad uradili - Vodič kroz opštinu, ali i sa Turističkom organizacijom Beograda – vodič "Beograd za sve" i na engleskom "Belgrade for all". Donirali smo Pozorištu na Terazijama Repertoar na Brajevom pismu za slepe i slabovide osobe, kao još jednu mogućnost za njihovo uključivanje u svakodnevni život i urađen je "Spisak nastavnika i saradnika" za Pravni fakultet u Beogradu.

Odštampali smo vizit karte na Brajevom pismu za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti za sve zaposlene ali i za Zaštitnika građana - brošuru na Brajevom pismu i audio knjigu za slepe osobe, sa temom "Zaštita dece od nasilja u školama", i vizit karte.© Althea