Asistivna tehnologija

Asistivna tehnologija

Pod terminom asistivne tehnologije spada više sistema i usluga ali zajedno im je omogućavanje pristupačnosti i poboljšavanje života pojedinaca.  

Rampe

U cilju veće pristupačnost i samostalnosti, izlaskom na teren se vrši ekspertiza ka boljem rešenju za izradu rampe koja služi za savladavanje visinske razlike između pešačke površine i prilaza do objekta. Pri izradi važno je ispoštovati standarde u šta spada i odgovarajući nagib, platforma, širina, da li je fiksna ili mobilna, ali i sam odabir materijala. 

Bikoni

Bikon (Beacon) je novija tehnologija na našem području i prepoznata od strane muzeja da dele sa posetiocima preko mobilnih telefona i tableta, informacije o kulturi, umetniku, delima ali i korisne informacije. Bikoni koriste bluetooth tehnologiju i identifikuju mobilni aparat u blizini te prosleđuju nazad povratnu informaciju u vidu teksta ili zvuka, čineći pristupačnost veću. Postavkom beacona u muzeje, samostalnost osoba sa invaliditetom se povećala, te smanjila potreba za asistencijom kroz muzej time što je povećala dostupnost informacijama i omogućio se dizajn za sve, bez obzira na potrebe. Aparat je malih veličina, napajanje na baterije koje se mogu zameniti, lako se mogu sakriti od pogleda posetioca iako su i estetski lepo urađeni i neupadljivi. Imamo iskustvo pri izradi softvera, radom i sa muzejima.

Mobilna aplikacija

Aplikacije za pristupačnost  povećavaju pristupačnost putem mobilnih telefona ili tableta, i pomoću softvera daju veći pristup informacijama te omogućavaju samostalnost. Mi imamo iskustvo u pravljenju aplikacija za android i iOS operativni sistem, u vidu priručnika za učenje jezika – srpski znakovni, internacionalni znakovni (IS), za učenje Brajeve azbuke; informativne – zakoni o znakovnom jeziku, pristupačnost parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom na području grada Beograda, kao i onih koje omogućavaju pristup kulturi, umetnosti, muzejima i kulturnim delima u kombinaciji sa Bikonima. 

Translate »