Aktivnosti 2012.

Šta smo radili tokom pete godine

Beograd, 21,12.2012.

Predstavljanje brošure i predavanje o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci, učenicima sedmog i osmog razreda u Osnovnoj školi "Dragan Kovačević" u saradnji sa Udruženjem za pomoć obolelima od hroničnih virusnih hepatitisa – HRONOS .


Beograd, 03,12.2012.

Na međunarodni dan invalida na zgradi i u prostorijama Zaštitnika građana u Deligradskoj 16 u Beogradu postavljeni su taktilna tabla na ulazu sa nazivom institucije, taktilne vođice – gazišta za obeležavanje ulaza i taktilna staza od ulaza do pisarnice i prostorije za prijem. Sale za sastanke su opremljene opremom za pojačavanje i prenos zvuka koja olakšava komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom.


"Zaštitnik građana Saša Janković apeluje na predstavnike državnih organe, odnosno, organe javne vlasti, da konkretnim postupcima doprinesu ravnopravnosti osoba sa invaliditetom i poziva ih da, kao minimum napora, svoje zgrade i svoj rad učine dostupnim svim građanima. Dostupnost je i i zakonska obaveza koja se, na žalost, veoma retko poštuje, što govori kako o manjkavostima u odnosu prema osobama sa invaliditetom, tako i problemima u poštovanju principa vladavine prava u Republici Srbiji." www.ombudsman.rs


Beograd, 30.11.2012.

Predstavljena je velika indukciona petlja u svečanoj sali škole za decu oštećenog sluha "Stefan Dečanaski" koju je donirala Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine Karađorđević. U okviru prve faze projekta Ugrađene su i indukcione petlje u pet učionica škole.


Beograd, 16.10.2012.

Na konkursu Fondacije Ana i Vlade Divac "Stvarno važno" odabrena je naša ideja "Brošura o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci" http://www.stvarnovazno.org
Brosura o infektivnim bolestima


Beograd, 15.10.2012.

Postavljena prilazna rampa za osobe sa invaliditetom u predškolskoj ustanovi "Čika Jova Zmaj".


Beograd, 01.07.2012.

Postavljena je taktilna tabla sa Brajevim pismom , indukcioni sistem I predstavljen red vožnje na autobuskoj stanici Lasta.


Beograd, 13.06.2012.

Zaštitnik građana - Urađene vizitkarte sa brajevom azbukom.


Beograd, 12.06.2012.

Predstavljen informator Vodič Gradske opštine Stari Grad‚‚ na brajevom pismu i vidljivim tekstom za osobe oštećenog vida.


Beograd, 01.06.2012.

Kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti urađene dvostrane vizit karte na Brajevom pismu za sve zaposlene, kao i dodatne taktilne table na Brajevom pismu, koje su postavljene na vratima kancelarija i postavljene su indukcione petlje za amplifikaciju zvuka.


Beograd, 27.05.2012.

Za udruženje studenatata sa hendikepom (USH ) urađene vizit karte na Brajevom pismu za sve zaposlene.


Beograd, 24-25.05.2012.

Učestvovanje na Sajmu organizacija civilnog društva 2012. Predstavljen indukcioni sistem ,audio deskripcija, vođice i najnovije brošure, koje su tom prilikom i deljene.


Beograd, 15.05.2012.

Od sada možete nas naći na Twitteru - @NvoAlthea. Sve informacije se redovno apdejtuju.


Beograd, 18.03.2012.

U Narodnom pozorištu, na sceni "Raša Plaović", uporedo su pušteni u rad indukcioni sistem za amplifikaciju govora slušno oštećenih osoba i sistem za audio descripciju. Time je zvanično počeo rad ovih sistema u obe sale. Tom prilikom je upriličen susret slepih i slabovidih posetilaca sa glumcima iz predstave "Nesporazum".


Beograd, 26.02.2012.

Prezentacija turističkog vodiča Beograda na Sajmu turizma na štandu Turističke organizacije Beograda.


Beograd, 24.02.2012.

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, dodelila je sertifikate učesnicima obuke za napredno upravljanje projektima. Altheu je predstavljao Milan Blagojević.


Beograd, 01.2012.

Zaštitnik građana - Urađena brošura na Brajevom pismu i audio knjiga za slepe osobe, sa temom "Zaštita dece od nasilja u školama".


Beograd, januar.2012.

U saradnji sa pekarom Nešić smo organizovali svakodnevno snabdevanje pecivom korisnike dnevnog boravka udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju "Živimo zajedno".© Althea