Categories
Aktivnosti

2014

Beograd, 2014

Narodno pozorište – svaki mesec se štampa repertoar na Brajevom pismu i po 2 predstave mesečno prati audiodeskripcija.

Bačka Palanka, 27.11.

Postavljen indukcioni sistem u ekspozituri Erste Bank AD Novi Sad u Bačkoj Palanci.

Beograd, 19.11.

Postavljen indukcioni sistem u Velikoj Sali Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – FASPER.

Beograd, 22.10.

Urađena štampa vizitkarti sa Brajevim pismom za EPTISA.

Beograd, 16.10.

Postavljeni indukcioni sistemi, urađena štampa informatora na Brajevom pismu i postavljena taktilna info pločica u 3 gradska centra za socijalni rad: Vračar, Savski venac i Stari grad. Ovaj projekat finansirala je gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za socijalnu za zaštitu.

Nacionalni park Đerdap, 08.10.

Postavljene tifo staze u Nacionalnom parku Đerdap.

Tivat, 31.07.

Postavljena 2 indukciona sistema na recepciji hotela Porto Montenegro Regent Hotel.

Beograd, 17-18.07.

Prisustvovanje treningu za trenere ’’Discrimination and Anti-discrimination mechanisms’’ (within the framework of EU financed IPA 2011 “Project Implementation of Anti-discrimation policies”). Ovo je projekat Poverenice za ravnopravnost, sa podrškom i implementacijom od strane Beogradskog centara za ljudska prava, EPTISA, GDSI, i Danish refugee council.

Kragujevac, Leskovac, Velika Plana, 07.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – u okviru Konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 3 grada – Kragujevac, Leskovac i Velika Plana u opštinskim upravama ugrađen indukcioni sistem i urađen informator na Brajevom pismu.

Srbija, 06.

U okviru projekta “Tempus projekat EQUI-ED” postavljeno 13 indukcionih sistema : Univerzitet u Nišu –zgrada Rektorata ; Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Pravni fakultet i Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – zgrada Rektorata, Pravni fakultet, Fakultet likovnih umetnosti, Filozofski fakultet i Prirodno- matematički fakultet

Beograd, 13.05.

Audio deskripcija – Obeležena 60. predstava sa velikim prisustvom slepih i slabovidih lica sa pratiocima na baletu “Aleksandar” u Narodnom pozorištu uz podršku Saveza slepih i slabovidih Srbije i Beograda.

Tara, 18.03.

Urađene taktilne pločice sa Brajevom azbukom za Nacionalni park Tara.

Tivat, 14.03.

Postavljena taktilna gazišta (krugovi i podužne vođice) na prelazima raskrsnice kod zgrade Opštine u Tivtu.

Beograd, 01.01.

Izdat red vožnje za Železnice Srbije za 2014. godinu

Translate »