Categories
Aktivnosti

2013

Beograd, 2013

Narodno pozorište – svaki mesec se štampa repertoar na Brajevom pismu i po 2 predstave mesečno prati audiodeskripcija.

Beograd, 23.12.

Održan seminar o audio deskripciji za studente FASPER-a (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu).

Beograd, 05.12.

U zgradi Doma omladine na svim vratima su postavljene nalepnice sa Brajevim pismom, kao i na gelenderima u cilju povećanja dostupnosti i prilagođenosti, te ugrađena je i indukciona petlja u sali „Amerikana“.

Beograd, 21.11.

Eptisa – priprema i prelom teksta, štampa flajera u tiražu od 5500 komada i brošura u tiražu od 6000.

Beograd, 30.10.

Urađena štampa informatora sa Brajevom azbukom za Inicijativu za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) u tiražu od 150 komada.

Beograd, 05.10.

Postavljene tifo staze u prostorijama Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih Srbije.

Leskovac, 24.08.

Osnovni sud u Leskovcu – Postavljene su taktilna table, metalne taktilne vođice, informacione taktilne pločice kao i ugrađen indukcioni sistem u prostoriji zgrade suda.

Beograd, 09.07.

U okviru kampanje Fondacije Ana i Vlade Divac koja je raspisala konkurs pod nazivom Stvarno važna promena sa podrškom organizacije The Balkan Trust for Democracy, predstavljena dopunjena verzija aplikacije za veću pristupačnost – Moja prava. Ovaj projekat je podržan i od strane Kuće ljudskih prava, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije, Gradjanskih inicijativa i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Tivat, Crna Gora; 17.06.

U saradnji sa ARHI.PRO urađena je taktilna tabla sa Brajevim pismom, 6 informacionih pločica i taktilne staze tj. vođice za hotel Regent Porto Montenegro.

Beograd, 04.06.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – urađene dvostrane vizit karte na Brajevom pismu za sve zaposlene – tiraž od 1300 komada.

Beograd, 21.02.

Primanje pohvale od Vlade Divca povodom uspešne realizacije konkursa “Stvarno važna ideja”.

Beograd, 08.02.

Zaštitnik građana – urađena audio knjiga namenjena slepim osobama za projekat ’’Živa biblioteka – ne ceni knjigu po koricama’’.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti – urađeno je snimanje audio knjige, priprema i štampa omota sa Brajevim pismom u tiražu od 1000 komada.

Beograd, 21.01.

Prijavili smo se na konkurs Stvarno važno promena, fondacije Ana i Vlade Divac sa idejom Android aplikacije za veću pristupačnost i jednaka prava.

Beograd, 16.01.

Održano humanitarno veče u caffe bar Dali u saradnji sa NVO ‚‚Zen Art‚‚ povodom prikupljanja sredstva koja bi omogućila dalju štampu brošura o infektivnim bolestima na Brajevom pismu.

Beograd, 08.01.

Predstavljanje brošure o infektivnim bolestima na Brajevoj azbuci – “HOĆU DA ZNAM” u Savezu slepih Srbije.

Beograd, 01.01.

Izdat red vožnje za Železnice Srbije za 2013. godinu.

Translate »