Taktilna Tabla

Udruženje građana “Althea”

Uklonimo
Barijere
Zajedno

Učinite svoj prostor sigurnim i pristupačnim za sve – taktilne informacione table sa Brajevim pismom, taktilne staze, indukcioni sistemi, štampa na Brajevom pismu, aplikacije, bikoni.

Čime se bavimo?

Naša područja rada i na koji način pokušavamo da pomognemo osobama sa invaliditetom u integraciji u svakodnevnom životu.

Taktilne Table

Arhitektonske skice prostora koje uz kombinaciju sa Brajevim pismom omogućavaju osobama oštećenog vida da se kreću samostalno.

Taktilne Staze

Olakšavaju samostalno kretanje tako sto usmeravaju, upozoravaju i obaveštavaju slepe i slabovide osobe o promenama u nivou kretanja i opasnostima od saobraćaja.

Indukcioni Sistemi

Indukcioni sistem omogućava osobama koje koriste slušne aparate da jasno čuju govornika tj. da zvuke oko sebe čuju bez smetnji.

Štampa na Brajevom pismu

Prilagođena štampa na Brajevom pismu za slepe i slabovide osobe

Audio Deskripcija

Audio deskripcija predstavlja narativno prevođenje vizuelne slike govorom u oblik pristupačan svima, za slepe i slabovide osobe

Izrada Aplikacija

Izrada mobilnih aplikacija, koje olakšavaju svakodnevni život osobama sa

Ekspertiza-pristupacnosti

Niste sigurni šta vam treba?

Althea je tu da vam pomogne sa ekspertizom pristupacnosti